Taal & Oriëntatie jongeren

Samenwerking met het Horizon College in Noord-Kennemerland

De samenwerking tussen EdINOVA en het Horizon college richt zich op het verbeteren van de doorstroommogelijkheden van jongvolwassen anderstaligen richting het beroepsonderwijs.

Het Horizon College is verantwoordelijk voor het aanbieden van de Entreeopleiding, EdINOVA als taalaanbieder voor het aanbieden van het Inburgeringstraject en Stichting INOVA voor de trajectbegeleiding.

Taal & Oriëntatie voor jongeren
De overstap van ISK onderwijs richting richting een MBO-Entree opleiding blijkt voor veel jongeren een (te) grote stap. Het reguliere inburgeringsprogramma zoals EdINOVA verzorgt biedt jonge statushouders wel de mogelijkheid om hun taalniveau te verbeteren en te starten met oriëntatie op werk, maar zijn veelal te extensief voor deze jonge mensen.

EdINOVA heeft voor deze jongeren een speciaal programma en een intensief inburgeringslesaanbod ontwikkeld. Met als doelstelling dat zoveel mogelijk jongeren na afloop van het programma alsnog in de gelegenheid zijn om door te stromen naar een Entree-opleiding.

Bij de ontwikkeling en de uitvoering van het programma waren naast het Horizon College en ISK-scholen diverse gemeentelijke instanties betrokken zoals RMC, Halte Werk, WNK, re-integratiebedrijven en vrijwilligersorganisaties.

Wilt u meer informatie?
Vul dan het contactformulier in of bel ons op telefoonnummer 085 – 0862700, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.