Taal & Oriëntatie jongeren

Samenwerking met het Horizon College in Noord-Kennemerland

De samenwerking tussen EdINOVA en het Horizon college richt zich op het verbeteren van de doorstroommogelijkheden van jongvolwassen anderstaligen naar het beroepsonderwijs.

Het Horizon College is verantwoordelijk voor het aanbieden van de Entree-opleiding, EdINOVA als taalaanbieder voor het Inburgeringstraject en Stichting INOVA voor de trajectbegeleiding.

Taal & Oriëntatie voor jongeren
De overstap van ISK onderwijs richting een Entree-opleiding (mbo-niveau) blijkt voor veel jongeren een (te) grote stap. Het reguliere inburgeringsprogramma zoals EdINOVA dat verzorgt biedt jonge statushouders wel de mogelijkheid om hun taalniveau te verbeteren en te starten met oriëntatie op werk, maar is veelal te extensief voor deze jonge mensen.

EdINOVA heeft voor deze jongeren een speciaal, intensief programma met inburgeringslessen ontwikkeld. Met als doelstelling dat zoveel mogelijk jongeren na afloop van het programma alsnog in de gelegenheid zijn om door te stromen naar een Entree-opleiding.

Bij de ontwikkeling en uitvoering van het programma waren behalve het Horizon College en ISK-scholen, ook diverse gemeentelijke instanties betrokken zoals RMC, Halte Werk, WNK en reïntegratiebedrijven, en daarnaast ook vrijwilligersorganisaties.

Wilt u meer informatie?
Vul dan het contactformulier in of bel ons op telefoonnummer 085 – 0862700, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.