Junius-fonds

Stichting Juniusfonds is in samenwerking met EdINOVA en Startwijzer een nieuw project gestart voor migrantenvrouwen met ambitie.

De West-Friese stichting wil de vrouwen in de regio begeleiden bij het vinden van een passende carrière bij de diploma’s of opleidingen die zij al hebben.

Migranten zitten vaak in een lastige situatie als ze hier in Nederland komen. Diploma’s die in het land van herkomst waardevol zijn worden niet overal op dezelfde manier gewaardeerd. Het doel van het project is om anderstalige vrouwen zo snel mogelijk aan een geschikte opleiding te helpen en daarmee hun arbeidskansen te vergroten. Tijdens het zeven maanden durende traject komen verschillende aspecten aan bod. Om te beginnen een intensieve taaltraining en studiebegeleiding gedurende 24 weken verzorgt door EdINOVA. Startwijzer verzorgt de projectorganisatie en de wekelijkse loopbaanbegeleiding parallel aan het taaltraject van EdINOVA. Daarnaast verzorgen EdINOVA en Startwijzer gezamenlijk diverse workshops.

Vervolgstudie
Het streven van het project is vooral het vinden van een passende vervolgstudie op mbo, hbo of universitair niveau. Maar mocht het nou blijken dat het starten met een baan passender is, dan is dat ook mogelijk. Eventueel behoort begeleiding met het begrijpen van de vaktaal tot de mogelijkheden.

Vrouwen die zich op wilden geven konden dat doen tot half december 2020. Bij aanmelding is er sprake van een soort van voortraject. Eerst is er een korte kennismaking, daarna volgt een taaltoets van edINOVA en als laatste is er nog een uitgebreide intake om te kijken of de vrouwen echt in staat zijn om mee te doen en om te kijken of de motivatie hoog genoeg is. De animo was hoog.
Op 11 januari 2021 zijn we gestart met een zeer gemotiveerde groep van 10 dames.
Een aantal andere dames zijn op een wachtlijst geplaatst.

Nieuw project – vervolg
Het project is een pilot. Maar de start is positief en geeft een goed gevoel. Het is natuurlijk afwachten wat voor resultaat het op gaat leveren, maar we zijn ervan overtuigd dat dit een unieke kans is voor deze dames en dat we hen hier heel ver mee kunnen helpen.
Als het goed gaat dan zal het project een vervolg krijgen en dan gaan we starten met een nieuwe groep.

Stichting Juniusfonds zoekt sponsoren voor een cofinanciering van dit unieke project in de regio West-Friesland. Als u hiertoe belangstelling heeft neem dan contact met ons op.

Ook potentiële kandidaten voor het project die belangstelling hebben kunnen contact met ons opnemen.

Wilt u meer informatie?
Vul dan het contactformulier in of bel ons op telefoonnummer 085 – 0862700, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

 

Initiatief

Loopbaanbegeleider

Opleider