Junius-fonds

Stichting Juniusfonds

Stichting Juniusfonds is in samenwerking met EdINOVA en Startwijzer een nieuw project gestart voor migrantenvrouwen met ambitie. De West-Friese stichting wil de vrouwen in de regio begeleiden bij het vinden van een baan die past bij hun diploma’s of de door hen gevolgde opleidingen.

Migranten zitten vaak in een lastige situatie als ze in Nederland komen. Diploma’s die in het land van herkomst waardevol zijn worden niet overal op dezelfde manier gewaardeerd. Het doel van het project is om anderstalige vrouwen zo snel mogelijk aan een geschikte opleiding te helpen en daarmee hun arbeidskansen te vergroten. Tijdens het zeven maanden durende traject komen verschillende aspecten aan bod. Om te beginnen een intensieve taaltraining en studiebegeleiding gedurende 24 weken verzorgd door EdINOVA. Startwijzer is verantwoordelijk voor de projectorganisatie en de wekelijkse loopbaanbegeleiding parallel aan het taaltraject van EdINOVA. Daarnaast bieden EdINOVA en Startwijzer samen diverse workshops aan.

Vervolgstudie
Het streven van het project is vooral het vinden van een passende vervolgstudie op mbo-, hbo- of universitair niveau. Maar mocht blijken dat starten met een baan passender is, dan is dat ook mogelijk. Eventueel behoort begeleiding bij het begrijpen van de vaktaal tot de mogelijkheden.

Vrouwen met interesse in dit project konden zich opgeven tot half december 2020. Bij aanmelding is er sprake van een soort van voortraject. Na een korte kennismaking volgt een taaltoets van edINOVA en ter afsluiting een uitgebreide intake om te kijken of de vrouwen echt in staat zijn om mee te doen en genoeg motivatie hebben. De animo was groot. Op 11 januari 2021 zijn we gestart met een gemotiveerde groep van 10 vrouwen. Anderen zijn op een wachtlijst geplaatst.

Nieuw project – het vervolg
Na het succesvolle initiatief ‘Migrantenvrouwen leren door’ van het Juniusfonds komt er een vervolg voor
een grotere doelgroep: ook mannen zijn welkom om deel te nemen. In dit nieuwe traject, dat op 20 september
2021 van start gaat, worden anderstaligen klaargestoomd voor een vervolgopleiding of een betere arbeidspositie.
Lees hier meer over het vervolg.

Lees hier twee artikelen over het project van het Noord-Hollands Dagblad. 
Artikel 1
Artikel 2

Stichting Juniusfonds zoekt sponsoren voor cofinanciering van dit project in de regio West-Friesland. Als u hier belangstelling voor heeft neem dan contact met ons op.

Ook potentiële kandidaten met interesse in dit project kunnen contact met ons opnemen.

Wil je meer informatie?
Vul dan het contactformulier in of bel ons op telefoonnummer 085 – 0862700, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Initiatief

Loopbaanbegeleider

Opleider