RefugeeWork

Wil en kan je werken? Kijk op RefugeeWork | Home

De achterblijvende arbeidsmarktpositie van statushouders baart de minister van SZW zorgen.

Er is werk. Maar statushouders komen lastig aan het werk, dat is niet goed voor hen, maar ook slecht voor werkgevers. Zeker in deze tijden van arbeidskrapte. Vandaar dat SZW een subsidie heeft verstrekt voor het platform RefugeeWork een samenwerking tussen Vluchtelingen Werk Nederland de Start Foundation. RefugeeWork is een matchingsplatform voor alle werkzoekende vluchtelingen en voor bedrijven die ervoor open staan iemand met een vluchtelingenachtergrond aan te nemen. Het is een instrument om succesvolle arbeidsparticipatie te verhogen door middel van een match op vaardigheden.

Als je begeleiding krijgt van INOVA of NT2-les volgt bij edINOVA en je hebt ondersteuning nodig bij het contact leggen met RefugeeWork vraag je maatschappelijk begeleider INOVA of je trajectbegeleider van edINOVA je hierbij te helpen.

Veel succes!